Strona główna
Transport
Tutaj jesteś

Transport towarów – czym jest, czego dotyczy?

1 lutego 2021 Transport towarów

Transport towarów jest bardzo ważnym czynnikiem gospodarki każdego kraju. To dzięki właściwej logistyce każdy może się cieszyć swobodną dostępnością towarów na sklepowych półkach, a także paliwem na stacjach benzynowych i wieloma innymi dobrami. Czym tak właściwe jest transport towarów? W tym artykule przedstawiamy najważniejsze aspekty transportu towarów.

Czym jest transport towarów – definicja

Każdy z nas posługuje się na co dzień pojęciem transport towarów, nikt z nas jednak do końca nie zastanawia się nad znaczeniem słownikowym oraz faktycznym, rzeczywistym tego zwrotu.

Transport towarów można rozumieć jako przewóz rzeczy. Do transportu towarów używa się niemal wszystkich, dostępnych środków transportu. Najczęściej wykorzystywanymi środkami transportu są:

  • samochody osobowe
  • samochody ciężarowe
  • kolej
  • samoloty
  • statki

Jeżeli chodzi o transport, wyróżnić tu można jego rodzaje w zależności od odległości, jaka jest do pokonania.

Najczęściej rozróżnia się transport bliski oraz dalekobieżny, który inaczej nazywa się transportem krajowym i międzynarodowym.

Jako transport bliski rozumie się taką odległość między miejscem załadunku a odbioru, którą samochód ciężarowy jest w stanie pokonać w ciągu tego samego dnia. Jako transport dalekobieżny definiuje się podróż, z towarem, która zajmuje więcej niż jeden dzień, najczęściej dotyczy to transportu międzynarodowego, chyba że mowa o krajach o bardzo dużej powierzchni.

Na rynku spedycyjnym istnieją firmy specjalizujące się w transporcie towarów. Przykładem takie firmy jest M&W Spedition, której ofertę w zakresie transportu towarów znaleźć można tutaj www.mw-spedition.com/przewoz-transport-towarow/.

Transport luzem i na paletach

Kiedy jest mowa o przewożeniu towaru luzem i transporcie na paletach, do podjęcia właściwej decyzji konieczne jest przeanalizowanie kilku czynników – przede wszystkim chodzi o rodzaj transportowanego towaru, jego ilość, a także gabaryty oraz wagę.

Ważny jest także rodzaj środka transportu, chodzi tu przede wszystkim o kwestię tego, czy jest wyposażony w windę, którą bez problemu zwiezie się załadowane na paletę towary, albo, czy na miejscu rozładunku dostępny jest wózek widłowy, który to zadanie ułatwi.

Decyzja co do sposobu transportu towaru, jego opłacalności, powinna być podjęta indywidualnie, na podstawie cech, ilości oraz gabarytów konkretnego towaru.

Transport ADR, cieczy i gazów

Bardzo ważnym aspektem podczas transportu jest przewożenie niebezpiecznych towarów w transporcie, do których bezsprzecznie zaliczyć można gazy i ciecze.

Europejska umowa, która dotyczy przewozu towarów, które zalicza się do niebezpiecznych, w języku potocznym nazywa się umową ADR. Do jej zawarcia doszło w 1957 roku, w Genewie.

Do przestrzegania jej zobowiązało się 47 państw, została ratyfikowana także przez Polskę. Cysterny do przewozu tego typu towarów są oznaczane w specjalny sposób, używa się do tego celu oznaczeń literowych i liczbowych.

Przewóz substancji, które według klasyfikacji zalicza się do niebezpiecznych, wymaga przestrzeganie szczegółowych, precyzyjnych instrukcji, zawartych w umowie ADR.  

Transport art. Spożywczych

Transport towarów niebezpiecznych jest wymagającym przedsięwzięciem logistycznym, jednak nie mniejszym jest organizacja prawidłowego transportu artykułów spożywczych.

Największym problemem jest tu sposób przechowywania transportowanych artykułów spożywczych. Produkty spożywcze mają bardzo duże wymagania, jeżeli chodzi o sposób przewozu – od właściwego przechowywanie tego typu produktów zależne jest zdrowie jego krańcowego odbiorcy.

Chodzi tu przede wszystkim o temperaturę transportu, wilgotność, a także o czas trwania transportu, który szczególnie przy produktach o krótkotrwałej przydatności do spożycia powinien być  jak najkrótszy.

Warunki, w jakich można transportować artykuły spożywcze, podobnie jak w przypadku niebezpiecznych w transporcie produktów określa umowa ADR.

Transport krajowy i międzynarodowy

Europejski transport towarów najczęściej nazywany jest transportem wewnątrzwspólnotowym. Jego gwałtowny rozwój rozpoczął się w 2004 roku, a jego wzrost ma miejsce także współcześnie. Ten rodzaj transportu generuje bardzo duże dochody.

Standard międzynarodowy, nazywany jest także transportem ciężkim, a firmy, które decydują się na transport międzynarodowy, mogą skorzystać z zerowej stawki podatku VAT (na podstawie ustawie o podatku od towarów i usług art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy). Jeżeli chodzi o transport krajowy, mowa o nim, kiedy przewóz odbywa się przy użyciu pojazdów, które są zarejestrowane w kraju, w granicach, którego jest początek i koniec trasy.

To transport samochodowy stanowi jedną z najważniejszych gałęzi całego transportu. W Polsce jednym z ważniejszych aktów prawnych regulujących zarobkowe prowadzenie transportu drogowego jest Ustawa o transporcie drogowym, w której uregulowano także, zasady, na jakich pracuje Inspekcja Transportu Drogowego.

Redakcja 24cargo

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

auto dla osoby niepełnosprawnej
transport mebli
Tesla

Jesteś zainteresowany reklamą?