24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

Jak poprawnie sporządzić list przewozowy
Transport

Jak poprawnie sporządzić list przewozowy?

Listy przewozowe to istotne dokumenty które muszą być prawidłowo wypełnione do każdej ekspresowej przesyłki kurierskiej DHL. Dokumenty te zapewniają bezpieczną oraz terminową dostawę przesyłki pod wskazany adres. 

Co to list przewozowy i dlaczego jest ważny?

Wypełniony w prawidłowy sposób dokument przewozowy jest wymagany podczas realizacji każdego transportu międzynarodowego, bowiem jest on podstawą szybkiego dotarcia przesyłki do wybranego miejsca. Dzięki temu dokumentowi nabywca wie, ile będzie płacić za dostarczoną przesyłkę. 

Określa on warunki przewozu, z jego treści wynika jakie są ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. Każdy klient otrzymuje dowód nadania z unikalnym numerem, dzięki któremu można sprawdzić drogę przesyłki na stronie internetowej. Ponadto informacje zawarte w liście znacznie pomagają w odprawie celnej i dzięki temu cały proces przewozu przebiega szybko oraz zapewnia sprawne doręczenie przesyłki do odbiorcy. 

AWB, HAWB – sporządzanie tych dokumentów 

Do każdego listu przewozowego nadawca musi zawsze dołączyć dokumenty wskazane w obowiązujących przepisach. W dokumencie tym powinna być umieszczona informacja o rodzajach załączonych dokumentów oraz o terminie i miejscu ich złożenia. Ponadto często jest zadeklarowana wartość przesyłki. Sytuacja taka ma miejsce, gdy wartość przesyłki nie wynika z rachunku dostawcy czy sprzedawcy, ani też z aktualnie obowiązującego cennika. 

List dotyczący przewozu określony jako często listem AWB – czyli zbiorczym dokumentem dla przesyłek skonsolidowanych. Z kolei skrót HAWB oznacza dokument dotyczący pojedynczej przesyłki skonsolidowanej. Jest ona połączeniem kilku mniejszych przesyłek przekazywanych w tym samym kierunku w jedną większą przesyłkę. Na każdą taką przesyłkę sporządzany jest osobny list przewozowy – HAWB i ponadto list zbiorczy, w którym to nadawcą jest spedytor, natomiast odbiorcą spedytor dekonsolidujący.

Jakie są istotne składowe listu przewozowego?

Jest to niezwykle ważny dokument określający warunki umowy o przewóz różnorodnych przesyłek towarowych. Jest on sporządzany wspólnie przez nadawcę przesyłki oraz przewoźnika, który to stwierdza na tym dokumencie przyjęcie przesyłki do transportu. Nadawca przesyłki otrzymuje zawsze kopię listu. Zazwyczaj jest on sporządzany w czterech egzemplarzach: 

– oryginał – otrzymuje przewoźnik, a później jest on wydawany odbiorcy,
– grzbiet – otrzymuje przewoźnik i dokument ten zostaje w stacji nadania,
– ceduła – otrzymuje przewoźnik i służy on do pokwitowania odbioru
– wtórnik –otrzymuje nadawca.

W każdym prawidłowo sporządzonym liście przewozowym muszą znajdować się następujące dane: 

– imię i nazwisko lub nazwę oraz adres nadawcy 
– imię i nazwisko lub nazwę oraz adres przewoźnika
– miejsce i datę jego wystawienia listu
– miejsce oraz datę przyjęcia towaru do przewozu
– imię i nazwisko oraz adres odbiorcy
– określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania
– przesyłka zawiera ilość sztuk danego towaru oraz jego cechy i numery
– wagę brutto
– informację dotyczącą kosztów związanych z przewozem
– instrukcje niezbędne do prawidłowego załatwienia formalności celnych
– oświadczenie, informujące o tym, że przewóz podlega przepisom Konwencji CMR.

List sporządzony w prawidłowy sposób zapewnia sprawne i szybkie dotarcie przesyłki do celu.