24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

Przemysł Transport

Obowiązkowe uprawnienia transportowe – przewóz ładunków do 3,5 t

Przewóz towarów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w większości przypadków nie wymaga dodatkowych zezwoleń. Jednak istnieją wyjątki, gdzie oprócz ważnego prawa jazdy kategorii B, kierowca musi posiadać inne zezwolenia. Chcąc wykonywać zlecenia transportowe do 3 5 tony warto dowiedzieć się więcej o przepisach i regulacjach prawnych w podstawowych i nietypowych sytuacjach.

Transport drogowy rzeczy, pojazdami o masie dopuszczalnej do 3,5 t

Aby przewoźnik mógł wykonywać zlecenia transportowe do 3 5 tony kraj, jak i za granicą, pojazdami jak i zespołami pojazdów, wystarczy posiadać prawo jazdy kategorii B oraz zarejestrowaną działalność gospodarczą. Busy nie posiadają tachografu, dlatego nie podlegają regulacją prawnym dotyczącym czasu pracy kierowcy. W tym wypadku kierowca nie musi posiadać licencji przewozowej w transporcie krajowym jak i Unii Europejskiej, a także ze względu na brak tachografów, nie podlegają kontroli drogowej wykonywanej w tym celu. 

Przekroczenie dopuszczalnej ładowności

Ustawa o transporcie drogowym, jak i unijne przepisy nie uwzględniają regulacji prawnych w stosunku do przewozów busami do 3,5 t. W przypadku przekroczenia całkowitej ładowności wymagane będzie specjalne pozwolenie. Jego brak niesie za sobą poważne konsekwencje, kary i mandaty dla kierowców. 
W przypadku, gdy ładunki na busa do 3 5 tony są większe niż ładowność pojazdu, przewoźnik wówczas podlega już Ustawie o transporcie drogowym. 

Działalność spedycyjna

W sytuacji, gdy przewoźnik przekazuje swoje zlecenia zleceniobiorcy, mamy doczynienia z działalnością spedycyjną. Wykonywanie przewozów w charakterze pośredniczącym musi być udokumentowane, a w tym wypadku wymagana jest licencja spedycyjna (licencja gospodarcza). Nie ma to znaczenia, czy przewozy dotyczą busów o masie dopuszczalnej 3,5 t czy większych ładownościach. Nie istnieje także coś takiego, jak spedycja zajmującą się tylko przewozami do 3,5 t ładowności pojazdu. Otóż, każda spedycja musi posiadać licencję. Spedycja to zupełnie odrębna działalność.

Jak uzyskać licencję transportową?

O licencję transportową należy ubiegać się w Starostwie Powiatowym, w przypadkach, które wymagają posiadania licencji, jak te wyżej wymienione. Aby uzyskać taką licencję trzeba spełnić kilka wymogów. Po pierwsze posiadać certyfikat kompetencji zawodowej, zdolność finansową i zaplecze finansowe (rozumiane też jako ubezpieczenia pojazdów w firmie), zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenia o wiarygodności dokumentów oraz dobrych, higienicznych warunkach pracy. Uzyskanie licencji transportowej wymaga jasnej i czystej sytuacji w sprawie bezpieczeństwa używanych w firmie pojazdów na drodze, niezagrażającym ruchowi drogowemu. 

Jak wiadomo, sprawy prawne i formalności wymagają uczciwości i rzetelności firmy. Szczególnie w transporcie ważne jest, aby zawsze przestrzegać przepisów, gdyż każde niewłaściwe posunięcie może odbić się na innych uczestnikach ruchu drogowego, jak np.: przeładowanie busa. Konsekwencje prawne, wynikające z niedopilnowania formalności, a także warunków pracy kierowcy są wysoko karane, dlatego w interesie firmy jest ostrożność i uwaga w stosunku do ciągle zmieniającego się prawa.