24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

Tablice dyplomatyczne
Transport

Tablice dyplomatyczne – jakie przywileje mają pojazdy z niebieskimi tablicami?

Tablice dyplomatyczne przysługują tym pojazdom, które należą do przedstawicieli konsulatów, misji specjalnych i przedstawicielstw dyplomatycznych. Tablice te są charakterystyczne, ponieważ są one w kolorze niebieskim. Numer rejestracyjny pojazdu jest biały i znajduje się właśnie na niebieskim tle.

Tablice rejestracyjne dyplomatyczne – co one oznaczają?

Tablice dyplomatyczne są rejestrowane przez wojewodę mazowieckiego. Tablice te mogą być umieszczone tylko na pojazdach urzędników konsulatów, czy też misji specjalnych. Zwykle samochody z takimi tablicami to pojazdy takich marek jak BMW, Toyota i Skoda. Dobrze wiedzieć o tym, że tablice dyplomatyczne mogą mieć również motocykle i przyczepy samochodowe. Pojazdy takie są dosyć rzadko spotykane, jednak można zobaczyć je przy ambasadach, najczęściej w Warszawie i innych dużych miastach. Na tablicach dyplomatycznych znajdują się numery od 001 do 116 i na tej podstawie można stwierdzić, z jakim państwem związany jest dany pojazd. Zdarzają się również wyjątkowe numery takie jak na przykład 078 (Międzynarodowa Organizacja Pracy) oraz 061 (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka).

Jakie przywileje mają pojazdy z niebieskimi tablicami?

Policjanci rzadko zatrzymują pojazdy z niebieskimi tablicami, ponieważ wiele działań leży poza kompetencjami funkcjonariuszy. Oznacza to, że policjant nie może nałożyć grzywny, ani dać punktów karnych. Z kolei w sytuacji, gdy kierowca pojazdu dyplomatycznego jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, policja może tylko powstrzymać kierowcę od dalszej jazdy i powiadomić Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jednak nie może zmusić go do dmuchnięcia w alkomat. Policja nie może także wsiąść do pojazdu dyplomatycznego, nawet w celu wyjęcia kluczyków ze stacyjki. Warto wiedzieć także o tym, że w sytuacji gdy dana osoba korzysta z immunitetu, funkcjonariusze nie mogą sprawdzić stanu technicznego pojazdu, ani jego masy i osi pojazdu, a także nie mają prawa do zabrania dokumentów kierującego pojazdem. Samochody z niebieskimi tablicami mają także inne przywileje. Przede wszystkim mogą parkować na specjalnie wyznaczonych miejscach, na przykład przed placówkami dyplomatycznymi. Dodatkowo mają one pierwszeństwo przy przejeździe na granicach. W Polsce nie ma zbyt wielu pojazdów z niebieskimi tablicami, ponieważ co roku rejestruje się około 200, w tym 90% to samochody.

W sytuacji, gdy widać na drodze samochody z niebieskimi tablicami, dobrym rozwiązaniem jest zachowanie od nich dystansu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że incydent drogowy będzie nieprzyjemny dla kierowcy, który ma zwykłą tablicę rejestracyjną, a nie dla tego w pojeździe dyplomatycznym. W większości przypadków niebieskie tablice rejestracyjne działają w taki sposób, że dany pojazd ma wiele przywilejów, a policja raczej go nie zatrzyma. Niektórzy mówią nawet, że takie tablice dają właściwości płaszcza ochronnego lub peleryny niewidki. Dodatkowo pojazdy z tablicami konsularnymi nie podlegają pod kary za wykroczenia administracyjne i bardzo trudno jest policji zatrzymać dany samochód. Dobrze pamiętać o tym, że takie tablice wydawane są w bardzo rzadkich przypadkach i nie można ich zdobyć za opłatą lub spełnieniem warunków. W praktyce przywileje związane z niebieskimi tablicami przysługują niewielkiej grupie osób, które pracują w placówkach dyplomatycznych lub konsulatach na wyższych stanowiskach.

Artykuł powstał we współpracy z Prilo – giełdą, za pomocą której możesz zlecić transport samochodów

Materiał zewnętrzny