24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

transport zwłok z zagranicy do Polski
Transport

O czym trzeba pamiętać, organizując transport zwłok z zagranicy do Polski?

Gdy śmierć osoby bliskiej ma miejsce za granicą, natomiast pochówek zaplanowany jest w Polsce, konieczne jest sprowadzenie jej ciała lub prochów do kraju. O czym należy wtedy pamiętać?

Międzynarodowy transport zwłok – jak go zorganizować?

Transport zwłok z innego kraju do Polski jest związany ze złożoną procedurą, która wymaga zarówno przejścia odpowiednich formalności, jak i samego przygotowania przewozu, który musi spełniać wymogi prawne.

Najczęściej transport zwłok z zagranicy odbywa się przy pomocy zakładu pogrzebowego, który specjalizuje się w tej dziedzinie – jak firma Glob Drejka, która specjalizuje się w transporcie zwłok z Anglii. Wówczas może on zapewnić pełne wsparcie we wszelkich formalnościach i zadbać o szybki i bezpieczny dowóz ciała do dowolnego miejsca w kraju.

Istnieje również możliwość sprowadzenia zmarłego we własnym zakresie, natomiast jest to procedura dość czasochłonna dla osoby bez wiedzy i doświadczenia.

Formalności związane ze sprowadzeniem zwłok do Polski

Do międzynarodowego transportu zwłok konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie właściwych formalności w Polsce i w kraju, w którym doszło do zgonu.

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o sprowadzenie zwłok do kraju u starosty powiatu, który wydaje na jego podstawie zgodę. Czas rozpatrywania tego wniosku to maksymalnie 3 dni, a zgoda jest darmowa.

Trzeba również uzyskać zaświadczenie dotyczące przewozu zwłok od konsula RP w państwie, w którym doszło do zgonu. Dokument ten należy opłacić zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym kraju.

Aby złożyć wniosek u konsula, konieczne jest uzyskanie innych dokumentów. Są one zależne od tego, czy zmarły ma być sprowadzony w trumnie czy po kremacji w urnie.

Do zorganizowania transportu zwłok konieczne są:

  • Akt zgonu,
  • Zaświadczenie od zakładu pogrzebowego,
  • Zaświadczenie o kremacji zwłok – w przypadku ich spopielenia,
  • Zaświadczenie medyczne dotyczące chorób zakaźnych – w przypadku przewozu w trumnie,
  • Dodatkowe dokumenty, na przykład zaświadczenie koronera.

Jakim środkiem transportu można przewieźć zwłoki z zagranicy?

Transport zwłok z zagranicy może odbywać się różnymi środkami transportu, zależnie od tego, czy sprowadzana jest trumna czy urna.

W przypadku sprowadzenia trumny transport zwłok musi odbywać się w trumnie wyłożonej metalowym wkładem, za pomocą przystosowanego do tego środku transportu. Musi być on odpowiednio oznakowany i spełniać wskazane w przepisach wymogi. Transport może odbywać się samochodem, ale również pociągiem albo samolotem.

Przed transportem ciała w trumnie istnieje też często możliwość balsamowania, które pozwala na zatrzymanie procesów pośmiertnych.

W przypadku sprowadzenia urny transport może odbyć się dowolnym środkiem transportu, który nie musi być do tego przystosowany. Należy pamiętać o tym, że urna musi być szczelna i zabezpieczona drewnianą skrzynką.

Ile kosztuje międzynarodowy transport zwłok?

Cena zależy od dystansu, sposobu przewozu, usług pogrzebowych w kraju, gdzie nastąpił zgon. Zwykle jest to wydatek od około 4 tys. złotych w Europie do nawet ponad 15 tys. złotych na innych kontynentach.

Sposobem na zredukowanie tych kosztów jest wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia przed wyjazdem, na przykład turystycznego.