24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

rodzaje karetek w wózkach widłowych
Budownictwo

Jak określić rodzaje karetek w wózkach widłowych?

Karetka wideł to bardzo ważny element budowy wózka widłowego. Każda z nich ma swoją klasę. Jej nieprawidłowe określenie, może oznaczać, że montaż wybranych wideł będzie niemożliwy. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznawać rodzaje karetek w wózkach widłowych. Czym są klasy karetek w wózkach widłowych i jak można je samodzielnie określić?

Czym jest karetka wideł, a czym jej klasa?

Karetka wideł to płyta czołowa wózka widłowego jest przymocowana do masztu pojazdu. Jest to element, do którego montuje się widły lub też inny osprzęt. Ruch karetki wózka widłowego podczas podnoszenia odbywa się po rolkach wzdłuż prowadnic. Tocząc się po nich, element zawsze jest ułożony równolegle do masztu. Jest to jeden z najintensywniej eksploatowanych komponentów wózka widłowego, dlatego często 

Znajomość klasy karetki jest bardzo ważna. Wymiana elementu na taki o innej klasie może skutkować niemożnością zamontowania wideł.

Karetka do wideł

Karetka do wideł przesuwa się równolegle do masztu, wzdłuż prowadnic. Jest niezbędna podczas procesu podnoszenia i opuszczania. Stanowi element, do którego mocuje się widły.

Klasy karetek do wózkow widłowych

Klasy karetki do wideł zależą od wysokości oraz udźwigu wózka. Istnieje 5 klas, a w każdej z nich występują dwa podtypy:

  • klasa I (najrzadziej używana) – dotyczy wózków, których maksymalny udźwig jest niższy niż 999kg;
  • klasa II – dotyczy wózków widłowych o udźwigu od 1 000 do 2 500 kg;
  • klasa III – dotyczy wózków, których udźwig znajduje się w przedziale od 3 000 do 3 500kg;
  • klasa IV – dotyczy wózków, których udźwig wynosi od 5 000 do 10 000 kg;
  • klasa V – dotyczy najmocniejszych wózków widłowych o udźwigu powyżej 10 000kg.

Należy koniecznie zwrócić również uwagę na podtyp karetki wideł. W każdej z klas określa się podtyp „A” lub „B”. Jest on zależny od wysokości zamocowania dolnego zaczepu wideł nad posadzką.

Kiedy znajomość klasy karetki wideł jest niezbędna?

Jak już wspomniano, klasa karetki wideł determinuje możliwość jej użytkowania z określonym wózkiem i widłami. Nieprawidłowy dobór tego elementu uniemożliwia prawidłowy montaż wideł, a w efekcie użytkowanie sprzętu. 

Znajomość jej klasy jest więc konieczna przy zmianie samej karetki. To jednak nie jedyna taka sytuacja. To, jaka karetka do wideł jest zamontowana na wózku, będzie wpływać również na typ wybranego osprzętu. 

Wybierając widły lub inny element wyposażenia do konkretnego wózka, należy zatem koniecznie znać klasę karetki.

Jak określić rodzaj (klasę) karetki wózka widłowego?

Samodzielne określenie klasy karetki z widłami nie jest trudne. Wymaga jedynie dokonania kilku pomiarów i zachowania przy tym jak największej precyzji. Powszechnie stosuje się dwie metody wyznaczania klasy karetki. Jeśli chcesz mieć pewność co do wyniku, najlepiej wykorzystać oba!

  • Pierwsza metoda polega na zmierzeniu odległości pomiędzy dołem górnego mocowania wideł a dolną krawędzią karetki wózka widłowego. 
  • Drugi sposób wymaga zaś zmierzenia odległości pomiędzydołem górnego mocowania wideł a górą dolnego mocowania karetki w wózkach widłowych. 

Następnie należy porównać uzyskane wartości oraz udźwig nominalny wózka ze specjalną tabelą określającą parametry poszczególnych klas karetek do wideł. Jeśli pomiary zostały dokonane prawidłowo, wynik powinien być jednoznaczny. Tym samym dobór samej karetki, wideł lub innego elementu osprzętu nie powinien sprawiać problemów. Sprawdź wózki i podnośniki dostępne w ofercie GIZO: http://gizo.pl/