24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

analiza SWOT firmy transportowej
Przemysł

W czym pomoże Ci analiza SWOT firmy transportowej?

Analiza SWOT ma wiele zalet. Pozwala na kompleksową ocenę stanu firmy oraz pozwala wyznaczyć kierunki jej rozwoju. Oczywiście, by wykonać ją poprawnie trzeba poświęcić trochę czasu i sił. Wymaga doskonałej znajomości przedsiębiorstwa oraz sytuacji rynkowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że warto ją wykonać. Dlaczego? W czym może pomóc?

Analiza SWOT firma transportowa

Każda firma transportowa musi zdefiniować swoją działalność po to by odnaleźć własną niszę na rynku. Konkurencja jest ogromna i nie wszyscy przedsiębiorcy ją przetrwają. Obniżanie cen to strategia, która prowadzi donikąd. Dzięki analizie SWOT można wyznaczyć sobie lepszy cel oraz oszacować jaka droga może do niego prowadzić. SWOT jest metodą analizy i uporządkowywania informacji. Polega ona na wykonaniu tabeli podzielonej na cztery ćwiartki. Każda z nich poświęcona jest innym zagadnieniom. Pierwsza z nich to mocne strony, czyli Strengths. To po prostu atuty i zalety firmy. Czym odróżnia się od konkurencji? Następne są słabości, czyli Weaknesses. Później, szanse – Opportunities oraz zagrożenia – Threats. Jak widać, „SWOT” to skrót powstały z pierwszych liter tych czterech elementów. Jest uważana za pierwszy krok w analizie strategicznej. Jej celem jest wykorzystywanie mocnych stron i szans by umacniać pozycję firmy na rynku przy równoczesnym eliminowaniu słabych stron i zagrożeń. To wszystko, w myśl zasady, że ze znanym wrogiem walczy się łatwiej.

Jak to zrobić?

Najlepiej jest usiąść ze współpracownikami lub zaufanymi osobami i wymienić mocne i słabe strony firmy transportowej. Burza mózgów jest zalecana. Tylko w taki sposób można dostrzec więcej i patrzeć na problem z szerszej perspektywy. Wypisanie wad i zalet jest stosunkowo prostą czynnością. Pozwala jednak spojrzeć na własną firmę z pewnym dystansem. Efektem tego mogą być pomysły na zmiany lub opracowanie całkiem nowej strategii. Wypisanie szans i zagrożeń jest dużo trudniejsze. Czasami nazywane są czynnikami zewnętrznymi lub takimi, na które człowiek nie ma bezpośredniego wpływu. Szanse i zagrożenia to możliwe rozwiązania. Nie są jeszcze przesądzone. Ich zdefiniowanie wymaga analizy posiadanych danych oraz logicznego myślenia. 

Specyficzny przypadek

Analiza SWOT firmy transportowej to bardzo trudne zagadnienie. Wymaga sporo pracy, co często powstrzymuje przedsiębiorców. Jednak trzeba pamiętać, że otrzymana macierz jest gotową odpowiedzią na pytanie o to, co należy zrobić by umocnić pozycję firmy na rynku. Jeśli nie czujemy się pewni i uważamy, że nie damy rady samodzielnie przeprowadzić takiej analizy to można skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tym zadaniu. Może to być szczególnie pomocne, gdy pierwszy raz mamy do czynienia z taką analizą i nie wiemy jak ją ugryźć. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to bardzo trudne opracowanie. Wymaga czasu i wysiłku, ale nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Z tego powodu, osoba, która dobrze zna swoja branżę i swoją firmę nie będzie miała żadnych problemów z tym by wykonać analizę SWOT w pełni samodzielnie.