24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

zlecenia transportowe
Przemysł Transport

Wszystko co musisz wiedzieć o zleceniach transportowych

Dane statystyczne z ubiegłego roku wskazują, że branża transportowa nieprzerwanie się rozwija. Przedsiębiorstwa trudniące się transportem w ubiegłym roku przewiozły o 18,1% ton towarów więcej niż w roku poprzednim. To największy skok procentowy rok do roku od 2012. W największej mierze przyczynił się do tego rosnący popyt na usługi transportowe na rynkach Unii Europejskiej. Nie można więc powiedzieć, żeby w branży transportowej brakowało zleceń. Jednak, jak takie zlecenie złożyć i czym w istocie jest?

Czym jest zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe to umowa, spisana w formie dokumentu, między zlecającym usługę transportu a przewoźnikiem. Zawiera podstawowe informacje, które zapewniają właściwe wykonanie zlecenia. Zaliczają się do nich: adres i data załadunku/rozładunku, rodzaj oraz waga towaru, samochód, jakim odbędzie się transport, formę ubezpieczenia ładunku, a także możliwości wystąpienia dodatkowych opłat oraz sposób i warunki płatności za zlecenie. 
Podstawą prawną, którą można posiłkować się przy zawieraniu takiej umowy są: kodeks cywilny, ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, konwencja CMR z dnia 19 maja 1956 r. 

Zlecenie transportu, kiedy powstaje zobowiązanie?

W przypadku, gdy zleceniodawca i firma transportowa zawierają umowę bezpośrednio sprawa jest jasna. Obowiązek wykonania usługi transportu powstaje z momentem podpisania umowy przez obie ze stron.
Inaczej sytuacja ma się, gdy zlecamy lub przyjmujemy zlecenie przez platformę pośredniczącą na przykład portal internetowy. Obowiązek wykonania zlecenia powstaje tam już w chwili zaakceptowania go na platformie pośrednika. Dotyczy to również sytuacji, gdy na właściwych dokumentach nie ma jeszcze podpisów stron.
Zgodnie z obowiązującym prawem jeśli negocjujemy warunki i w międzyczasie nadchodzi termin wykonania zobowiązania, to podstawienie samochodu transportowego w miejsce załadunku zrywa te negocjacje, co jest jednoznaczne z przyjęciem warunków przez zleceniobiorce. Nie ma możliwości negocjacji chociażby ceny po wykonaniu zlecenia transportowego. Trzeba o tym pamiętać.

Jak wygląda dokument zlecenia transportu?

Dokument taki niej jest skomplikowany. Zawiera tylko najpotrzebniejsze informacje i zazwyczaj objętością nie przekracza jednej strony. W nagłówku powinny znaleźć się dane zleceniobiorcy oraz dane kontaktowe osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za zlecenie. Poniżej warto umieścić numer zlecenia, datę wystawienia dokumentu oraz dane firmy zlecającej.
Jeszcze niżej, w formie dobrze widocznej, należy wpisać miejsca załadunku oraz rozładunku. Potem informacje o ładunku, zawierające wyszczególnienie przewożonych towarów. Jeśli to konieczne poniżej umieszcza się uwagi dodatkowe na przykład konieczność zabrania z miejsca załadunku jakiegoś dokumentu bądź drobnej rzeczy. Dalej wskazujemy wymagania dotyczące pojazdu takie jak odpowiednie nadwozie albo możliwość załadunku bokiem. 
Na samym końcu umieszczamy ustaloną cenę wykonania zlecenia oraz wszystkie informacje dodatkowe, jak ogólne warunki bądź obostrzenia.
Zgodnie z konwencją CMR zlecenie transportowe powinno być sporządzone na piśmie.

Umowa przewozu a zlecenie transportowe. Czy to to samo?

Nie. Umowę przewozu można zawrzeć kupując bilet. Dotyczy ona zazwyczaj przewozu osób i drobnych usług transportu paczek. Nie ma możliwości indywidualnej negocjacji ceny czy warunków transportu. Są one odgórnie ustalone przez przewoźnika i możemy się na nie zgodzić lub nie. Podstawą obowiązków i roszczeń, w tym wypadku, jest wyłącznie kodeks cywilny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *