24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

Jakie przepisy regulują spedycję po Polsce
Transport

Jakie przepisy regulują spedycję po Polsce?

Spedycja po Polsce, często nazywana spedycja krajową, stanowi jeden z elementów, który przyczynia się do rozwoju krajowej gospodarki. Jak wygląda kwestia przepisów prawnych w tym zakresie? Jakie postanowienia warto znać? Poniżej znajdziesz wyjaśnienie w pigułce.

Zadania spedycji krajowej

Celem spedycji po Polsce jest ułożenie optymalnej trasy i opieka nad ładunkiem od momentu odbioru aż po rozładunek. Cały ten proces wymaga podjęcia wielu działań przez firmę spedycyjną – dla klienta bywają one co prawda niedostrzegalne, jednak w istocie jest to dość skomplikowany proces, który podlega pewnym regulacjom. Poniżej prezentujemy skondensowany przegląd tych przepisów.

OPWS, czyli Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne

OPWS to wynik ustaleń, które zostały spisane w ramach narad Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. PISiL jest przykładem organizacji zrzeszającej tych przedsiębiorców, których działalność dotyczy świadczenia zarówno krajowych jak i międzynarodowych usług przewozowych oraz spedycyjnych. 

PISiL powstała w 1993 roku, a jej głównym celem jest reprezentacja członków przed władzami czy administracją. Z uwagi na to, że OPWS jest powszechnie stosowane w ramach współprac z firmami spedycyjnymi – warto przyjrzeć się bliżej tym zapisom.

Spedycja po Polsce jest regulowana w ramach postanowień OPWS

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne to zbiór ustaleń, które powstały w ramach prac PISiL i dotyczą głównie aspektów związanych z transportem oraz spedycji krajowej. Określają również międzynarodowe kwestie dotyczące usług przewozowych.

Warto przy tym zaznaczyć, że postanowienia zawarte w OPWS nie mają charakteru prawnego. Co to oznacza w praktyce? Otóż te regulacje są akceptowane na zasadzie dobrowolnej zgody przez strony zlecenia.

W ponad 30 aktach określono obowiązki i prawa spedytora. Zadaniem OPWS jest też ochrona pracowników spedycji przez nieuczciwymi praktykami, które mogłyby być stosowane przez zleceniodawców. Może to np. dotyczyć sytuacji, w której zleceniodawca nie poinformuje firmy spedycyjnej o tym, żę przedmiotem zlecenia mają być np. towary niebezpieczne. To ważne szczególnie w sytuacji, gdyby np. doszło do uszkodzenia ładunku.

Ochrona spedycji

OPWS zwalnia także firmę spedycyjną z zaniechań, które mogłyby być poczynione przez niedopatrzenia kolejnych osób, które nie są związane ze spedycją w wyniku umowy współpracy.

Co istotne – w ramach omawianych postanowień spedytor nie ma obowiązku ubezpieczenia ładunku, jeżeli nie było to wynikiem wcześniejszych ustaleń.

Spedycja po Polsce a kodeks cywilny

Umowę spedycji regulują przepisy w ramach art. 794-804 k.c. Jest ona związana z rozwojem handlu i dotyczy właśnie transportu towarów. W ramach tych przepisów firma spedycyjna obliguje się do realizacji wysyłki ładunku czy też innych usług związanych z przewozem. 

Jednocześnie ponosi ona odpowiedzialność za pracę zarówno spedytorów jak i przewoźników, z którymi kooperuje przy realizacji przyjętego zlecenia. W ramach tej umowy spedytor deklaruje się do realizacji ustalonych prac (głównie wysyłki lub odbioru) za wynagrodzeniem.

Prawa i obowiązki spedytora w ramach spedycji krajowej

W ramach umowy spedycji spedytor zyskuje prawo do prowizji (wynagrodzenia) za wykonaną pracę oraz do realizowania przesyłek zbiorowych. Wszystkie podjęte działania powinny być realizowane z odpowiednią starannością.

Jakie konkretne czynności są po stronie spedytora? Mowa m.in. o:

  • fachowej pomocy w kontekście dobrania najlepszej metody i trasy przewozu,
  • przygotowaniu potrzebnej dokumentacji,
  • dostarczeniu przesyłek do kontroli celnej,
  • opieka nad bezpiecznym i terminowym przewozem.

Wzajemne wypracowanie ramowych zasad współpracy pomoże w budowaniu wzajemnego zaufania w ramach spedycji krajowej. M&W Spedition to przedsiębiorstwo z Obornik, które realizuje usługi spedycji po Polsce, o czym można przeeczytaj na stronie https://www.mw-spedition.com/spedycja-krajowa/. Ponadto firma oferuje również usługi spedycji międzynardowej.

Pozostałe podstawy prawne, które regulują spedycję po Polsce

Na uwagę zasługują także przepisy szczegółowe, które określają sposób postępowania z konkretnymi rodzajami przewożonego ładunku (mowa np. o Rozporządzeniach Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Infrastruktury i Rozwoju).

Powyższy poradnik powinien dostarczyć podstawowych informacji w kontekście przepisów regulujących pracę spedycji w Polsce. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia warto wnikliwie zapoznać się z propozycją umowy przewozu – dostosowanie jej do oczekiwań obu stron pozwoli wypracować satysfakcjonujące warunki wzajemnej kooperacji.