24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

regały magazynowe
Transport

Rozwój rynku regałów magazynowych

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju rynku regałów magazynowych. Wzrost w branży powoduje, że zyskuje ona zainteresowanie inwestorów. Dlatego warto zastanowić się nad perspektywami dalszego rozwoju rynku.

Czy branża regałów magazynowych będzie nadal rozwijać się w takim tempie? Jakie są główne czynniki napędzające wzrost? I czy są to czynniki stałe?

Rozwój rynku logistycznego

Logistyka jest jedną z najważniejszych podstawowych gałęzi przemysłu w każdej gospodarce, ponieważ zajmuje się zarządzaniem przepływem produktów z miejsca ich pochodzenia do miejsca ich konsumpcji. Branża obejmuje integrację przeładunku, magazynowania, aspekty pakowania, transportu, zarządzania zapasami, zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia i bezpieczeństwa wysyłki. Światowy przemysł logistyczny obejmuje głównie złożony zakres sektorów transportu towarów i towarów. Według analizy całkowity globalny rynek logistyczny osiągnął w 2017 r. Wartość około 7,2 bln USD, co stanowi prawie 9% światowego PKB. Oczekuje się, że sektor logistyki wzrośnie w najbliższych latach o około 10–15%, co w dużej mierze będzie spowodowane wzrostem w sektorach e-commerce, handlu detalicznego i produkcji. Jak to przełoży się na rynek regałów magazynowych?

Jak będzie się rozwijał rynek regałów magazynowych?

Oczekuje się, że globalny rynek systemów regałów przemysłowych osiągnie wartość ponad 19 040,8 mln USD do 2026 roku, rejestrując CAGR na poziomie 7,6%. Zgodnie z analizą oczekuje się, że zapotrzebowanie na przemysłowe systemy regałów magazynowych będzie w nadchodzących latach zwiększało się z narastającą dynamiką.

Rosnąca instalacja systemów regałów przemysłowych w handlu elektronicznym, do celów detalicznych i ogólnych oraz rosnący popyt ze strony przemysłu spożywczego i napojów, między innymi, powinny wzmocnić perspektywy globalnego rynku systemów regałów przemysłowych.

Warto zwrócić szczególną uwagę na dynamiczny rozwój branży e-commerce. Branża ta ma decydujący wpływ na rozwój branży logistycznej. A to przekłada się na zwiększanie zapotrzebowania na systemy regałów magazynowych.

Analiza czynników powodujących pozytywny trend rozwojowy pozwala wierzyć, że będzie on stały i długookresowy. Jednym z najważniejszych powodów rozwoju jest branża e-commerce. A ta z kolei ma przed sobą tylko dobre perspektywy.

Segmenty rynku regałów przemysłowych

Rynek regałów przemysłowych obejmuje dwa główne segmenty:

  • regały paletowe
  • regały półkowe

Każdy z segmentów można dodatkowo podzielić na grupy i podgrupy. Co ciekawe prognozuje się, że oba segmenty rynku systemów regałowych będą się rozwijać z podobną dynamiką. Stanowi to odwrócenie dotychczasowych trendów. Jeszcze niedawno widoczna była zdecydowana dominacja regałów paletowych. Skąd taka zmiana? Głównie z powodu rynku e-commerce, w którym rozwija się sprzedaży towarów zapakowanych w kartony, torby, etc. 

Ważnym elementem rynku regałów przemysłowych jest rynek wtórny. W wielu krajach rozwijających się jest on większy niż rynek pierwotny. Używane regały magazynowe często stanowią doskonałą alternatywą dla rozwiązań nowych. Korzystanie z rynku wtórnego pozwala na znaczną redukcję kosztów, Jednak nie pozwala na osiąganie przewagi wynikającej z innowacji.