24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

Magazyn czasowego składowania
Budownictwo

Magazyn czasowego składowania

Osoby prowadzące firmy często borykają się z problemem przechowywania zakupionego towaru. Budowanie własnych magazynów nie zawsze jest opłacalne. Można wtedy skorzystać z powierzchni oferowanej przez wyspecjalizowane firmy.

Czym jest magazyn czasowego składowania?

W takim miejscu można składować wyłącznie towary nieunijne (przed odprawą celną). Dodatkowo w magazynie czasowego składowania istnieje możliwość przeprowadzenia przeładunku kontenerów lub ich rozformowanie. Najlepiej wyspecjalizowane magazyny oferują paletyzację, etykietowanie oraz inne usługi wspomagające działalność klienta.

Dlaczego magazyn przy składzie celnym jest lepszy?

Praktyka pokazuje, że importerzy chętnie wykorzystują magazyny czasowego składowania do składowania towarów międzykontynentalnych. Jeżeli prawidłowo zorganizuje się procesy handlowe, magazyn czasowego składowania wykorzystać można jako element łańcucha dostaw. Pomieszczenia magazynu dostępne są do składowania wszystkich importowanych produktów. Nie ma potrzeby utrzymywania dodatkowych magazynów. Własny magazyn zaś generuje dla firm koszty, takie jak podatki, konserwacja, ogrzewanie oraz zabezpieczenie przed działaniem opadów atmosferycznych. Nie można zapomnieć o koniecznej ochronie fizycznej. Magazyn czasowego składowania zapewnia wszystko, co jest potrzebne, bez dodatkowych problemów.

Co można składować w takich magazynach?

Tak naprawdę nie ma praktycznych ograniczeń co do rzeczy, które składować można w magazynie czasowego składowania. Ograniczeniem w przypadku tego rodzaju magazynu może być maksymalny czas składowania, wynoszący 90 dni i brak możliwości przedłużenia go. Towary w magazynie składuje się na paletach, które są najpopularniejszym sposobem gromadzenia przedmiotów. Te, których nie można układać w stosy na paletach, mogą być pozostawione luzem lub w workach.

Bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów

Profesjonalny magazyn czasowego składowania zapewnia pełne bezpieczeństwo towarów. Umiejscowiony jest na terenie chronionym całodobowo. Dostęp do pomieszczeń mają tylko osoby wyznaczone z obsługi magazynu oraz klienci.

Magazyny są zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych oraz zalaniem lub pożarem.

Jednym z takich magazynów czasowego składowania w Polsce jest magazyn czasowego składowania na Pomorzu, należący do spedycyjnej firmy ALLcom, która posiada też własną Agencję Celną. Szeroki wachlarz usług świadczonych przez Allcom zapewnia importerom większą kompleksowość obsługi towarów.

Na stronie ALLcom można znaleźć więcej informacji o zakresie usług tego spedytora.