24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

Wsparcie logistyki w firmach przemysłowych
Transport

Wsparcie logistyki w firmach przemysłowych

Firmy zajmujące się logistyką, lub posiadające dział logistyki wewnątrz własnej firmy coraz częściej mierzą się z problemem zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. Jest to spowodowane przede wszystkim zamianami zachodzącymi na polskim rynku pracy i dotyczy głównie specjalistów oraz inżynierów.

Outsourcing pracowniczy – definicja i zapotrzebowanie na tego typu usługi

Outsourcing pracowniczy to dobre rozwiązanie dla firm, które posiadają braki kadrowe. Czym jest outsourcowanie pracowników? Najprościej rzecz ujmując, jest to wynajem pracowników od innej firmy. Według bardziej sformalizowanej definicji outsourcing personelu to wyodrębnienie ze struktury firmy określonych zadań, czynności oraz funkcji i zlecenie ich do wykonania podmiotowi zewnętrznemu.

Z outsourcingu pracowniczego korzystają najczęściej duże firmy z sektora informatycznego, jednak jest to coraz częściej stosowana forma pozyskania wykwalifikowanej kadry przez średnie i duże przedsiębiorstwa o charakterze wytwórczym.

Kiedy warto rozważyć outsourcing pracowniczy?

Wynajem pracowników to duże przedsięwzięcie, które wymaga pracy przede wszystkim od osób decyzyjnych, kierowników zakładu czy specjalistów od szkoleń. Należy zatem zastanowić się czy warto wziąć pod uwagę kwestię outsourcingu pracowniczego. Jeżeli w przedsiębiorstwie występują poniższe problemy:

  • braki w personelu,
  • trudności napotykane w procesie szkoleniowym,
  • dobór osób z niewłaściwym doświadczeniem do powierzanych im zadań,
  • pojawiające się przestoje na produkcji spowodowane złą organizacją pracy lub incydentami,
  • brak optymalizacji budżetu wynikającej z nieprawidłowej struktury wydatków na wynagrodzenia,
  • częste reklamacje od klientów zakładu,
  • brak raportów z bieżącego stanu produkcji/działań logistycznych,

warto wtedy rozważyć outsourcing pracowniczy.

Korzyści outsourcingu pracowniczego

Wynajem pracowników to przede wszystkim oszczędność czasu i kapitału. Po sfinalizowaniu umowy wszelkie obowiązki dotyczące opieki nad wynajmowanymi pracownikami przejmuje dostawca usług outsourcingowych. Odciąża to bezpośrednio dział HR, który nie musi poszukiwać nowych kandydatów, zarządzać harmonogrami czy wnioskami urlopowymi. Także wszelkie wyliczenia oraz wypłacanie wynagrodzeń zostaje w sferze kompetencji dostawcy, więc księgowość przedsiębiorstwa również zostaje odciążona.

Jedną z ważniejszych korzyści jest także rozłożenie odpowiedzialności. W razie reklamacji od klienta powstałej na skutek niewywiązania się z umowy czy błędów wynajmowanych pracowników, w zależności od umowy, pełną odpowiedzialność bierze firma outsourcująca kadrę.