24Cargo.pl

blog o transporcie, logistyce i motoryzacji

legalizacja tachografu
Motoryzacja

W jaki sposób przebiega legalizacja tachografu?

Tachografy są jednymi z najważniejszych urządzeń, jeśli chodzi o wyposażenie pojazdów transportowych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że ich użytkowanie jest obowiązkowe. Instalacja i legalizacja tachografu może być przeprowadzona jedynie przez osobę, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

Do czego służą tachografy cyfrowe?

Z racji tego, że podstawą naliczenia wysokości wynagrodzenia kierowców jest kontrola czasu pracy, tachografy cyfrowe są jednymi z najważniejszych urządzeń, jeśli chodzi o organizację transportu. Wprowadzone zostały także ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym. Dlatego też sprawne tachografy cyfrowe zapobiegają nadużyciom, których dopuszczało się wiele firm transportowych. Zadaniem tachografów jest tylko obliczanie czasu pracy, ale również monitorowanie punktów położeń, określanie aktywności i tożsamości kierowcy, a także rejestrowanie dotychczas przebytej drogi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że każdy zainstalowany w pojeździe tachograf musi spełniać określone normy i wymagania. Legalizacja tachografu ma za zadanie upewnienie się, że działa on w prawidłowy sposób.

Na czym polega legalizacja tachografu?

Legalizacja tachografu bywa również nazywana jego kalibracją. Jest to procedura, której zadaniem jest sprawdzenie bądź zaktualizowanie danych przechowywanych w pamięci tachografu. Dzięki temu możliwe jest jego prawidłowe działanie. W ramach legalizacji sprawdza się również, czy tachograf działa bez zarzutów.

Szczególnie ważna jest pierwsza legalizacja tachografu. Wprowadza się do urządzenia wtedy takie dane jak numer rejestracyjny pojazdu, kod rejestrującego państwa, rozmiar opon, ograniczenie prędkości, aktualną godzinę, przebieg pojazdu, numer vin i numer vrn.

Podczas kolejnych legalizacji tachografu nie ma potrzeby ponownego wprowadzenia tych danych – podlegają one jedynie weryfikacji. Pamięć urządzenia zawsze przechowuje dane na temat tego, kto dokonał kalibracji, a także w jaki sposób została ona przeprowadzona.

Kiedy potrzebna jest legalizacja tachografu?

Każdy tachograf powinien zostać poddany legalizacji w terminie nie później niż 14 dni od daty rejestracji pojazdu. Fachowiec może wtedy bowiem zadbać o to, by wszystkie wprowadzone do urządzenia dane były zgodne z prawdą. W pojeździe, który posiada już zalegalizowany tachograf, kalibracja powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 2 lata.

Nawet jeśli nie minął jeszcze termin ważności poprzedniej kalibracji, istnieją sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych legalizacji. Mowa tutaj między innymi o sytuacjach, kiedy tachograf ulegnie choćby drobnym uszkodzeniu, zerwane zostaną z niego plomby zabezpieczające, tachograf wskazuje błędne dane bądź też zmianie uległ numer rejestracyjny pojazdu. Tych przepisów trzeba przestrzegać szczególnie rygorystycznie choćby z tego względu, że kary za brak aktualnej kalibracji są bardzo dotkliwe i mogą mocno uderzyć po kieszeni.